Hål i Betong AB

Vi utför betonghåltagning, rivningsarbeten, betongdemolering och sanering inom asbest och PCB.

läs mer

Demolition Service

Demolition Service utför rivnings- och saneringsarbeten i olika typer av byggnader. Demolition Service kan också ta hand om saneringsarbeten som innefattar hantering av farligt avfall, asbestsanering och andra typer av miljösaneringar.

läs mer

King Concrete

King Concrete utför borrning, sågning och wiresågning samt rivning av komplexa betongkonstruktioner inom tex väg och anläggning.

Läs mer

Torslanda Gräv & Schakt

Med erfaren personal och modern utrustning kan Torslanda Gräv och Schakt utföra tungrivning av byggnader, broar eller andra större konstruktioner. Torslanda Gräv och Schakt erbjuder även dokumentation och miljöuppföljning.

läs mer

Hisingens
Betonghåltagning

Hisingens Betonghåltagning utför allt inom rivning, sanering och håltagningsarbeten.

Läs mer

Alenmalm Entreprenad

Med en modern maskinpark och skickliga medarbetare utför Alenmalm Entreprenad heltäckande tjänster inom mark och anläggning.

Hål i betong Trestad

Hål i Betong Trestad erbjuder professionella tjänster inom betonghåltagning, rivning och sanering.

Läs mer

Kontakta
oss gärna

Är du intresserad av våra tjänster och vill veta mer? Kontakta oss gärna!
Kontakta oss