Specialister på håltagning, rivning och demolering

Rätt säkerhetsutrustning
för våra olika tjänster

Med rätt säkerhetsutrustning och moderna maskiner garanterar vi ett professionellt arbete.

Kunskap och trygghet

Deconstruction Group anpassar rätt bolag till rätt område. Här finns ett brett utbud av specialister inom olika tjänster.

Betonghåltagning

Håltagning i betong och andra hårda material som sten, tegel och armerad betong  samt metall. Med yrkesskicklighet och en modern utrustning hanterar vi alla jobb och tjänster med största noggrannhet och kvalitet.

Serviceinriktade och fullutrustade

Vi är med våra fullutrustade bilar och många håltagare redo för såväl stora som små uppdrag. Många gånger kan vi snabbt vara på plats och lösa arbeten även med kort framförhållning.

Rivning

Behövs rivning av gipsväggar för ombyggnation? Eller selektiv rivning av ett kontorslandskap? Oavsett löser löser vi det dammfritt och plastar väl in rivområden för bästa resultat.

Snyggt och prydligt

Med rätt skyddsutrustning säkerställs en bra arbetsmiljö för alla på plats och möjliggör att vi kan riva selektiva områden när ordinarie personal är på plats.

Tungrivning

Demolering av hel eller del av fastighet eller fabrikslokal. Inget bygge och är för stort för våra maskiner och tjänster.

Mobil maskinpark

Vi har kompetens och utrustning för att på ett säkert, kostnadseffektivt och miljöriktigt sätt totalriva allt från villor, industribyggnader och större fastigheter till brokonstruktioner.

Sanering

Vi sanerar miljöfarliga ämnen ur fastigheter såsom asbest och PCB enligt rådande lagkrav, certifieringar och med rätt uppföljning och slutdokumentation.

Besiktning & dokumentation

Våra företag innehar rätt utbildningar för att sanera och avfallshantera många miljöfarliga ämnen. Vi sätter ett högt värde i att alltid utbilda våra kollegor löpande och inneha de senaste certifieringarna.

Mark och Anläggning

Vi erbjuder ett brett spektra av anläggningsarbeten för våra kunder. Vi erbjuder dig som kund totallösningar inom mark och anläggning, allt från gräsmattor till stora vägprojekt.

Mobil maskinpark

Med vår moderna och mobila maskinpark kan vi ta oss an uppdrag över hela Sverige.

Kontakta
oss gärna

Är du intresserad av våra tjänster och vill veta mer? Kontakta oss gärna!
Kontakta oss